کاهش وزن موفق (مورد نهم)

از کار آقای دکتر رضایت دارم. چون هم نتیجه دیدهام و هم تمامی رژیمهای غذایی ایشان با اصول تغذیه سازگار میباشد و از این نظر هیچ مشکلی ندارد و تمامی گروههای غذایی را در برنامه روزانه قرار میدهند. علاوه بر اینکه یک برنامه بسیار متنوع ارائه میدهند.


آ.ق شماره پرونده 7019


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم
تلفن : 32207810 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


اسلایدر یکاسلایدر دواسلایدر سهاسلایدر چهار
با آهسته غذا خوردن، کاهش وزن بیشتر و نفخ کمتر (قسمت اول)
دلایل بی اشتهایی در کودکان (قسمت اول)
مصرف شیرینی و افسردگی در مردان
دانستنی های تغذیه ای کنجد (قسمت اول)
غذاهایی که فکر می کنید سالمند (قسمت اول)
تغذیه و کودکان بیش فعال (قسمت اول)