افزایش سرعت كاهش وزن

یكی از مهمترین نكات در روند كاهش وزن ، بالا نگه داشتن سوختوساز بدن میباشد . افرادی كه فكر میكنند كه بدن آنها به كاهش وزن ، خیلی كند پاسخ میدهد یا مقاومت نشان میدهد ، باید بدانند كه عادتهای غلط ، اشتباهات شایع و یا برنامههای غذائی غیر اصولی میتواند رنج و عذاب شخص را در حین برنامه كاهش وزن در پی داشته باشد ، ضمن این كه میتواند روند كم كردن وزن را مختل نمایند . در ضمن بدانید كه روند كاهش وزن هفته ای نیم تا یك كیلو گرم می باشد و انتظار بیشتر از خود نداشته باشید و هرگز سرعت كاهش وزن خود را باكسی مقایسه نكنید .

حال ، لطفاً به نكات زیر خوب دقت كنید :
1 . هیچ وعدة غذائی را حذف نكنید :
افرادی كه وعده های غذایی خود را حذف میكنند هم رنج گرسنگی را تحمل می كنند و هم لاغر نمیشوند ، زیرا سوخت وساز آنها كم میشود . حذف صبحانه همراه با كاهش شدید سوخت وساز و چاقی همراه خواهد شد . این وعده ، مهمترین وعده غذایی در روز است . صبحانه چون پس از چندین ساعت عدم مصرف غذاست ، بیشترین نقش را در افزایش تاثیر حرارتی غذا خوردن(TEF ) و بنابر این افزایش سوخت و ساز بازی میكند .

2 . منظم غذا بخورید :
منظور این نیست كه سر یك ساعت مشخص غذا بخورید ، بلكه منظور این است كه 3 وعدة غذائی را همراه با 2 میان وعده پیش از ظهر و عصر استفاده نمایید و وعدههای اصلی غذائی از یك ساعت مشخص دیرتر نشود . به عنوان مثال صبحانه از 9 صبح ، ناهار از 2 بعد از ظهر ، شام از 9 شب دیرتر نشود . اكثر افرادی كه نا منظم غذا می خورند ، دچار اختلال سوخت و ساز و افزایش اشتها می شوند .

3 . فاصلة دو وعدة غذا بیش از 4 الی 5 ساعت نشود :
هر چه فاصلة دو وعده غذا بیشتر شود ، سوخت و ساز كمتر شده و اشتهای وعده بعد نیز بیشتر میشود ، بعنوان مثال اگر شخصی از ساعت 1 بعدازظهر ناهار میل كند و شام او ساعت 10شب سرو شود و در این فاصله از میان وعده استفاده نكند ، هنگام صرف شام هم اشتهای او زیاد و غیر قابل كنترل است و هم سوخت و ساز به شدت كاهش یافته است ، كه نتیجه چاقی شدید خواهد بود . پس این شخص در ساعت 5 یا 6 بعد از ظهر ، باید از میان وعده استفاده نماید كه میتواند شامل میوه ، خرما یا 2 لقمه نان و پنیر و یا شیر باشد . این میان وعده سوخت و ساز را افزایش و اشتهای و عده بعدی را كاهش میدهد .

4 . لبنیات كم چربی را در حد تعادل استفاده كنید :
نقش لبنیات در برنامه غذائی جلوگیری از پوكی استخوان و افزایش سوخت و ساز است ، پس آنرا جدی بگیرید .

5 . آب زیاد استفاده كنید :
حداقل نیاز به آب ( ونه چایی ) در برنامه غذائی حدود 8 لیوان است زیرا بسیاری از واكنشها كه منجربه سوخت و ساز در بدن میشوند نیاز به آب دارند و بدون آب این سیستمها قادر به فعالیت بهینه نخواهند بود . از سوی دیگر سیستم لنفاتیك بدن كه حمل چربیها را به عهده دارد بدون هیچ پمپاژی كار خود را انجام میدهد(سیستم گردش خون با فشار پمپی قوی به نام قلب حركت میكند ) و تنها عاملی كه میتواند حركت این سیستم را سریعتر نماید ، فشار منفی داخل قفسه سینه است كه با تنفسهای عمیق ایجاد میشودو مانند یك پمپ برای لنف عمل می كند .
پس برای گردش بهتر چربی در بدن باید با مصرف آب این سیستم و محتویاتش را رقیق نموده و از سوی دیگر با تحرك و تنفسهای عمیق گردش را در این سیستم سریع تر نماییم .

* تنفس كامل و اصولی :
یعنی استفاده درست از تمام اعضای تنفسی در تنفس عمیق . ندرتا ً به كتاب یا مركز آموزشی بر می خوریم كه بحث آن راجع به سلامتی و بهداشت و خوب زیستن بوده و صحبتی از اهمیت تنفس عمیق در آن نشده باشد . تنفس عمیق می تواند باعث افزایش سلامتی و طول عمر شود . تنفس ناقص و ضعیف ، ضعف بدن ، عصبانیت و كمبود كارایی مغز را سبب می شود .

اعضایی كه در تنفس بطور مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارند عبارتند از : ستون فقرات ، گردن ، قفسه سینه ، شكم ، شانه ها ، عضلات پشت ، بین دنده ، و دیافراگم . تنفس كامل هنگامی به درستی انجام می شود كه تمام بخشهای تنفسی كه به آنها اشاره شد ، آماده باشند . د